ADD MAGAZINE REVIEW

x

Enter review source
(magazine, blog..., 25 chars max, only native english sources)

Enter review quote (please not more than 140 characters)

Enter article URL (The URL needs to point exactly to the article)

Enter article rating (must be between 1 and 5 in steps of 0.1)

Prove you are not a robot

OFFICIAL APPSTORE TEXT

80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới (Truyện Khoa Học Viễn Tưởng) là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Jules Verne . Đây là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Viễn tưởng ở chỗ nó đi trước thời gian, nó thực hiện một điều chưa thực hiện được. Bởi vì trước kia các…

Read More
 • Release Date
  11/2015
 • Version
  1.0
 • Size
  3,4M
 • In-App Purchase
  No
 • Languages
  en
 • Rating
  4+
Close

Alternatives and Similar apps like 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới for Android

Back to top

X